MK4118AP-4 유사

 • MK4118AJ-1
  • 1Kx8-bit static RAM, 120ns acces time, 120ns cycle time.
 • MK4118AJ-2
  • 1Kx8-bit static RAM, 150ns acces time, 150ns cycle time.
 • MK4118AJ-3
  • 1Kx8-bit static RAM, 200ns acces time, 200ns cycle time.
 • MK4118AJ-4
  • 1Kx8-bit static RAM, 250ns acces time, 250ns cycle time.
 • MK4118AN-1
  • 1Kx8-bit static RAM, 120ns acces time, 120ns cycle time.
 • MK4118AN-3
  • 1Kx8-bit static RAM, 200ns acces time, 200ns cycle time.
 • MK4118AN-4
  • 1Kx8-bit static RAM, 250ns acces time, 250ns cycle time.
 • MK4118AP-1
  • 1Kx8-bit static RAM, 120ns acces time, 120ns cycle time.

MK4118AP-4 Datasheet 및 사양

제조사 : Mostek 

포장 : DIP 

팡 : 24 

온도 : 분 0 °C | 맥스 70 °C

파일크기 : 350 KB

응용 프로그램 : 1Kx8-bit static RAM, 250ns acces time, 250ns cycle time. 

다운로드를 MK4118AP-4